Про банк

alt

Публічне акціонерне товариство «ВЕРНУМ БАНК» - універсальний банк з українським капіталом, в основі організації роботи якого закладена європейська бізнес-модель надання банківських послуг, орієнтована на потреби клієнтів.

Публічне акціонерне товариство «ВЕРНУМ БАНК» працює на фінансовому ринку 9 років: з 17.02.2009р. - ПАТ «Діапазон-Максимум Банк»; з 16.08.2013р. - ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

З 29 вересня 2017 року зареєстрований статутний капітал ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» становить 220 080 000 гривень.

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зареєстрований 16 червня 2009 року у Реєстрі банків – учасників Фонду за №213. (Свідоцтво учасника Фонду №204 від 23.08.2013 р.)

На цей час адміністративною радою Фонду встановлено граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у сумі не більше ніж 200 тис. гривень.   

У грудні 2017 року Банк успішно пройшов перевірку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За результатами аудиторської перевірки в квітні 2018 року ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» визначено:

  • фінансова звітність Банку достовірно відображає фінансовий стан Банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • активи і зобов'язання Банку за терміном погашення збалансовані в короткостроковому і довгостроковому періодах;
  • Величина Статутного капіталу достатня для виконання операцій, які передбачені банківською ліцензією, і відповідає нормативним вимогам Національного банку України;
  • система управління ризиками Банку, система бухгалтерського обліку, структура і методи внутрішнього контролю Банку адекватні характеру і обсягу операцій, які виконуються Банком.

Національне рейтингове агенство «Рюрік» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на рівні uаA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» (рішення рейтингового комітету від 30.03.2018р.).*

*Відповідно до Національної рейтингової шкали, затвердженої постановою Кабміну №665 від 26.04.2007р., рейтинг uаA характеризується високою кредитоспроможністю. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.

Національне рейтингове агенство «Рюрік» визначило надійність депозитних вкладів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на рівні r4+ (рішення рейтингового комітету від 30.03.2018р.).**

**Рівень надійності r4 означає високу надійність вкладів, діяльність банку характеризується помірною залежністю від фінансово-економічних умов, а також ринкової кон’юнктури. Вірогідність повернення вкладів – висока. Знак «+» вказує на проміжний рівень рейтингу відносно основних рівнів.

ПАТ «Вернум Банк» пропонує своїм клієнтам широкий спектр банківських інструментів з високим рівнем сервісу і надійності, оптимальними ціновими і структурними характеристиками, використання яких забезпечує вирішення потреб бізнесу і споживчих потреб.

Банк прагне й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючи свій досвід та новітні технології.

Банківська ліцензія НБУ №251 від 16.08.2013 р.