Про банк

alt

Публічне акціонерне товариство «ВЕРНУМ БАНК» - універсальний банк з українським капіталом, в основі організації роботи якого закладена європейська бізнес-модель надання банківських послуг, орієнтована на потреби клієнтів.

Публічне акціонерне товариство «ВЕРНУМ БАНК» працює на фінансовому ринку 9 років: з 17.02.2009р. - ПАТ «Діапазон-Максимум Банк»; з 16.08.2013р. - ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

З 29 вересня 2017 року зареєстрований статутний капітал ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» становить 220 080 000 гривень.

ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та зареєстрований 16 червня 2009 року у Реєстрі банків – учасників Фонду за №213. (Свідоцтво учасника Фонду №204 від 23.08.2013 р.)

На цей час адміністративною радою Фонду встановлено граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, у сумі не більше ніж 200 тис. гривень.   

У грудні 2017 року Банк успішно пройшов перевірку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За результатами аудиторської перевірки в лютому 2017 року ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» визначено:

  • фінансова звітність Банку достовірно відображає фінансовий стан Банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;
  • активи і зобов'язання Банку за терміном погашення збалансовані в короткостроковому і довгостроковому періодах;
  • Величина Статутного капіталу достатня для виконання операцій, які передбачені банківською ліцензією, і відповідає нормативним вимогам Національного банку України;
  • система управління ризиками Банку, система бухгалтерського обліку, структура і методи внутрішнього контролю Банку адекватні характеру і обсягу операцій, які виконуються Банком.

Рейтингове Агенство Рюрик підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» на рівні uаA- з прогнозом «стабільний» (рішення рейтингового комітету від 13.11.2017р.).

 

ПАТ «Вернум Банк» пропонує своїм клієнтам широкий спектр банківських інструментів з високим рівнем сервісу і надійності, оптимальними ціновими і структурними характеристиками, використання яких забезпечує вирішення потреб бізнесу і споживчих потреб.

Банк прагне й надалі підвищувати якість обслуговування клієнтів, використовуючи свій досвід та новітні технології.

Банківська ліцензія НБУ №251 від 16.08.2013 р.