Поповнення обігових коштів

 Овердрафт:


Гнучкий та зручний спосіб управління короткостроковою ліквідністю підприємства, який уособлює в собі всі переваги і простоту отримання додаткового фінансування шляхом встановлення ліміту по поточному рахунку підприємства.

 

Основні параметри кредитування за овердрафтом:

- ліміт овердрафту – до 50 % суми надходження грошових коштів на рахунки відкриті в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», в тому числі з можливістю встановлення ліміту овердрафту за даними руху коштів по рахунках в інших банках;

- відсоткова ставка – диференційована, в залежності вік кількості днів активного користування овердрафтом та/або стала, встановлюється у відповідності операційного циклу та потреб підприємства;

- строк активного сальдо – до 45 календарних днів;

- строк кредитування – до 12 місяців, з можливістю пролонгації;

- валюта кредитування - UAH

 Відновлювальна кредитна   лінія:


Класичний спосіб управління середньо та довгостроковою ліквідністю підприємства, шляхом встановлення ліміту кредитування в залежності від поточних потреб клієнт.

 

Основні параметри кредитування за відновлювальною кредитною лінією:

- цільове використання кредитних коштів -  на ведення безпосередньої господарської діяльності в тому числі для оплати поточних потреб по закупівлі сировини та матеріалів, сплати податкових платежів та інших зборів, оплата заробітної плати тощо;

- ліміт кредитування та форми надання фінансування:

Кредитна лінія з поступовим (щоквартальним, щомісячним зниженням ліміту кредитування);

Кредитна лінія з встановленням строку окремих траншів кредитування.  Строк дії траншів встановлюється у відповідності до операційного циклу підприємства;

 - строк кредитування – до 18 місяців, з можливістю пролонгації;

- валюта кредитування – UAH, USD, EUR

 Факторинг:

 


Ефективний інструмент для зростання обсягів продажів, збільшення прибутку, розширення асортименту, підвищення рентабельності власного капіталу підприємства, який дозволяє зменшити ризики , пов’язані з реалізацією продукції (послуг) оплата за якою здійснюється з відстрочкою платежу.

 

Основні параметри отримання фінансування за факторингом:

- вид факторингу – з регресом та без регресу;

- обсяг фінансування – до 90 % обсягу відступлених прав вимог;

- відстрочка платежу – до 120 календарних днів;

- можливість отримання фінансування під заставу забезпечення у формі «товарів в обороті»

- строк кредитування – до 18 місяців, з можливістю пролонгації;

- валюта кредитування – UAH


За більш детальною інформацією звертайтесь до відділень Банку
Телефони: (044) 559-23-18(044) 291-11-85
Інформаційний центр: 0 (800) 50 12 73