Рейтинги

 

 

Підтвердження Кредитного рейтингу з прогнозом "стабільний" та присвоєння рейтингу депозитів від 11.07.2018р.

На засіданні Рейтингового комітету від 27.06.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостоковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4+.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрік». Далі наведені ключові фактори:

 • Високі показники ліквідності Банку.

 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку.

 • Високий рівень захищеності активів власним капіталом.

 • Висока питома вага строкових коштів клієнтів.

 • Висока якість портфелю цінних паперів.

 • Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку.

 

Підтвердження Кредитного рейтингу від 30.03.2018 з прогнозом "стабільний"

На засіданні Рейтингового комітету від 30.03.2018 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостоковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4+.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Достатні значення показників ліквідності та капіталізації Банку.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю.
 • Високий рівень витратності діяльності Банку.

 

Підтвердження Кредитного рейтингу від 17.11.2017 з прогнозом "стабільний"

На засіданні Рейтингового комітету від 17.11.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостоковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4+.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Достатні значення показників ліквідності та капіталізації Банку.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю.
 • Високий рівень витратності діяльності Банку.Підвищення Кредитного рейтингу від 14.08.2017 з покращенням прогнозу на "стабільний"

На засіданні Рейтингового комітету від 08.08.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівні uaА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний» та підвищило рейтинг надійності депозитів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до рівня r4+.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Збільшення статутного капіталу до 200 млн грн свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.
 •  Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.07.2017 р. нормативи ліквідності виконувались зі значним запасом, а поточні зобов’язання покривались наявними високоліквідними активами на 96,33%.
 • Достатня якість клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. кредити юридичним особам 1-6 класу складали 83,02% клієнтського кредитного портфелю.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.
 • Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.07.2017 р. кредитно-інвестиційний портфель Банку покривався власним капіталом на 58,80%.
 • Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.


Підтвердження Кредитного рейтингу від 16.05.2017 з покращенням прогнозу на "позитивний"

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 12.05.2017 г. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостоковий кредитний рейтинг на рівні uaА- інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «позитивний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Високі показники ліквідності.
 •  Достатня якість клієнтського кредитного портфелю.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю.
 • Істотна концентрація активних операцій Банку.


Підтвердження кредитного рейтингу від 16.02.2017

16.02.2017 НРА «Рюрик» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaА- з прогнозом «стабільний», а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 09.02.2017 р. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.
У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Збільшення статутного капіталу Банку на 40,5 млн. грн. в 2016 році свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.
 •  Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на 01.01.2017 року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 97,94% кредитного портфелю. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.01.2017 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.
 • Істотна концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.


Підтвердження кредитного рейтингу та присвоєння рейтингу депозитів від 17.11.2016

17.11.2016 НРА «Рюрик» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaА- з прогнозом «стабільний», а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 11.11.2016 р. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.
У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

 • Заплановане збільшення статутного капіталу Банку до 270 млн. грн. в 2016 році свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.
 •  Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на 01.10.2016 року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 97,65% кредитного портфелю. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.
 • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.10.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.
 • Істотна концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.


Підвищення довгострокового кредитного рейтингу банка від 19.08.2016

19.08.2016 НРА «Рюрик» повідомляє про підвищення ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу до рівня uaА- зі зміною прогнозу на «стабільний», а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 15.08.2016 р. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaА- інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «позитивний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.
У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

– Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на01.07.2016  року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 99,12% кредитного портфелю. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.07.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.Підтвердження кредитного рейтингу та присвоєння рейтингу депозитів від 02.06.2016

02.06.2016 НРА «Рюрик» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB зі зміною прогнозу на «позитивний», а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 30.05.2016 р. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaBBB інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «позитивний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.
У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

– Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на 01.04.2016 року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 98,92% кредитного портфелю, а частка простроченої заборгованості відповідає лише 0,99% його обсягу. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.01.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.Підтвердження кредитного рейтингу та присвоєння рейтингу депозитів від 05.04.2016

05.04.2016 НРА «Рюрик» повідомляє про підтвердження ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB з прогнозом «у розвитку», а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик» на засіданні Рейтингового комітету від 31.03.2016 р. підтвердило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «у розвитку», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.
У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

– Достатня якість клієнтського кредитного портфеля Банку. Станом на 01.01.2016 року кредити, віднесені до І-ІІ категорій ризику, складають 97,43% кредитного портфелю, а частка простроченої заборгованості відповідає лише 1,20% його обсягу. При цьому банківська система України продовжує характеризуватись високим ступенем кредитного ризику, що спричиняє необхідність формування додаткових резервів.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.01.2016 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією національної валюти та підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Висока концентрація активних та пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно-інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.Підтвердження кредитного рейтингу та присвоєння рейтингу депозитів від 31.07.2015

31.07.2015 НРА «Рюрик» повідомляє про підтвердження ПАТ « ВЕРНУМ БАНК » довгострокового кредитного рейтингу на рівні uaBBB з прогнозом «стабільний » , а також підтвердження рейтингу надійності депозитних вкладів на рівні r4.

НРА «Рюрик»на засіданні Рейтингового комітету від 30.07.2015 р. підтвердило ПАО «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaBBB інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний», а також підтвердило рейтинг надійності депозитних вкладів на рівні r4.

У процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ « ВЕРНУМ БАНК » було визначено низку факторів , з повним переліком яких можна ознайомитися на сайті НРА « Рюрик ». Далі наведено ключові фактори:

– Беззбиткова діяльність протягом аналізованого періоду (2009 рік – І півріччя 2015 року) і виконання більшості економічних нормативів , встановлених НБУ, зокрема нормативів капіталу, зі значним запасом.

– Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфеля Банку. Так, станом на 01.07.2015 р 100 % кредитів було надано позичальникам у національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаному з девальвацією національної валюти і підвищенням боргового навантаження на позичальників.

– Висока концентрація активних і пасивних операцій Банку. Низька диверсифікація кредитно- інвестиційного та клієнтського портфелів Банку за основними позичальниками та вкладниками є потенційним джерелом ризиків його фінансової стійкості.