Корпоративне управління

Органами управління та контролю Банку є:

 • Загальні збори акціонерів Банку- вищий орган управління Банку;
 • Спостережна рада Банку - орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку;
 • Правління Банку - виконавчий орган Банку, що здійснює поточне управління його діяльністю.

Акціонери Банку:

 • ТОВ «ЛЮКС –ІНФО» є єдиним акціонером ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Спостережна Рада:

 • Ігнатченко Наталія Миколаївна – Голова Спостережної ради;
 • Євтушенко Сергій Олексійович – незалежний член Спостережної ради;
 • Марусіченко Розалія Хамзинівна – член Спостережної ради;
 • Мартиновський Олег Геннадійович – член Спостережної ради;
 • Горіцька Леся Миколаївна – незалежний член Спостережної ради.

Правління:

 

 • Савчук Олександр Миколайович – В.о. Голови Правління;
 • Ярухін Юрій Юрійович – Заступник Голови Правління;
 • Бурдіна Олена Михайлівна – Головний бухгалтер, член Правління;

Служба внутрішнього аудиту:

 • Ліннік Ірина Миколаївна – начальник Служби внутрішнього аудиту.
Документи