Акредитовані суб’єкти оціночної діяльності

Перелік акредитованих ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» суб’єктів оціночної діяльності:
Вимоги до СОД, які мають намір пройти акредитацію:
  • наявність діючого сертифікату суб'єкта оціночної діяльності;
  • оцінювачі, які працюють в складі СОД, повинні мати свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видані Фондом державного майна України у встановленому порядку, повинні володіти нормативною базою з оцінки та вміти застосовувати сучасні методичні підходи до оцінки;
  • наявність свідоцтв про підвищення кваліфікації та інших кваліфікаційних документів оцінювача;
  • СОД або 2/3 оцінювачів, які працюють у складі СОД, повинні займатись професійною оціночною діяльністю не менше трьох років;
  • питома вага оціночних послуг (оцінка/аналітика) в загальному обсязі реалізації СОД – складає не менш ніж 60%;
  • наявність бездоганної ділової репутації СОД;
  • бажана наявність рекомендацій від відомих комерційних або державних структур про позитивний досвід співробітництва;
  • об'єктивність при проведенні оцінки майна, що передане/буде передане в заставу;
  • гарантування виконання вимог діючої редакції Договору про співробітництво;
  • гарантія СОД щодо надання реєстру робіт (Звітів про оцінку) виконаних за останні 6 місяців в знеособленому форматі.