Про закриття рахунків клієнтів АТ "ВЕРНУМ БАНК"

Шановні клієнти АТ «ВЕРНУМ БАНК», кошти яких розміщені на вкладних та поточних рахунках у Банку, хочемо висловити Вам щиру подяку за співпрацю з АТ «ВЕРНУМ БАНК».

Повідомляємо Вам, що згідно із Планом припинення банківської діяльності АТ «ВЕРНУМ БАНК» Банк повертає свою банківську ліцензію до Національного банку України та не має права більше виконувати банківські операції передбачені статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема із залучення коштів у вклади та ведення поточних рахунків.

З листопада 2018 року на сайті Банку була розміщена інформація, про те що 26 жовтня 2018 року єдиним акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК» було прийняте рішення про припинення здійснення АТ «ВЕРНУМ БАНК» банківської діяльності без припинення юридичної особи, а також було затверджено План припинення банківської діяльності АТ «ВЕРНУМ БАНК» без припинення юридичної особи.

Клієнтам банку, які звернулись до АТ «ВЕРНУМ БАНК» були повернуті їх кошти в повному обсязі.

Проте деякі клієнти з невідомих для нас причин не з’явились до АТ «ВЕРНУМ БАНК» для можливості виконання останнім перед ними своїх зобов’язань за договорами банківського вкладу та/або рахунку.

У статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII, передбачено, що банк, який припиняється, має право достроково виконати свої зобов’язання, пов’язані зі здійсненням банківської діяльності, включаючи право розірвання договорів в односторонньому порядку. У разі відсутності вкладника та іншого кредитора Банку, що припиняється, у місці виконання зобов’язання або ухилення його від прийняття виконання зобов’язання Банк, що припиняється, перераховує суму вкладу та нараховані на неї проценти, грошові кошти, цінні папери, належні вкладнику або іншому кредитору Банку, що припиняється, у депозит нотаріуса, нотаріальної контори відповідно до законодавства України. Перерахування таких коштів або цінних паперів здійснюється Банком, що припиняється, у строк до 30 календарних днів від дня повідомлення вкладника або іншого кредитора про дострокове припинення зобов’язання.

У зв’язку із викладеним та закінченням встановленого законодавством строку для припинення АТ «ВЕРНУМ БАНК» банківської діяльності, повідомляємо, що АТ «ВЕРНУМ БАНК» прийнято рішення про дострокове припинення зобов‘язань, пов'язаних із здійсненням банківської діяльності за всіма укладеними із клієнтами АТ «ВЕРНУМ БАНК» договорами.

На виконання статті 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №1985-VIII кошти, які були розміщені на вкладних чи поточних рахунках передано у депозит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кароліни Сергіївни Меженської (м. Київ вул. Михайлівська 21, оф. 1а, тел. 067 4616787, 099 0767001, 093 2706594).

Підставою виплати вказаних вище коштів, внесених на депозит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кароліни Сергіївни Меженської, мають слугувати оригінали договорів про відкриття поточних або вкладних рахунків відповідно (клієнтський примірник) та документи, що посвідчують особу для фізичних осіб та ідентифікаційний код, а для юридичних осіб – правовстановлюючі документи з документами, які підтверджують повноваження представника такої юридичної особи.

 

У разі виникнення питань, просимо звертатись за номерами контактних телефонів: (044) 559-23-18, (044) 291-11-78.

 

Дякуємо за розуміння та висловлюємо Вам щиру подяку за співпрацю з АТ «ВЕРНУМ БАНК»!