Цінні папери

ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” здійснює операції з цінними паперами згідно чинного законодавства України.
ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів- діяльності з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, серія АЕ № 286959 від 11.08.2014р.
Банк відповідно до Ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами може здійснювати:

  • купівлю, продаж акцій та облігацій підприємств, державних цінних паперів, цінних паперів інститутів спільного інвестування від свого імені та за власний рахунок;
  • консультування по питаннях застосування цінних паперів у господарських операціях суб’єктів господарювання, оподаткування цінних паперів, інвестування у цінні папери.

ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” є членом Фондової біржі “ПЕРСПЕКТИВА” і Київської міжнародної фондової біржі, членом Асоціації “Українські фондові торговці” та Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД).

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном (044) 292-46-60.