ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ БАНКА ВІД 14.08.2017

На засіданні Рейтингового комітету від 08.08.2017 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підвищило ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника до рівні uaА інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на «стабільний» та підвищило рейтинг надійності депозитів ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до рівня r4+.

В процесі рейтингової оцінки позичальника ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» було визначено низку чинників, з повним переліком яких можна ознайомитись на сайті НРА «Рюрик». Далі наведені ключові фактори:

  • Збільшення статутного капіталу до 200 млн грн свідчить про високий рівень підтримки з боку власника.
  •  Високі показники ліквідності Банку. Станом на 01.07.2017 р. нормативи ліквідності виконувались зі значним запасом, а поточні зобов’язання покривались наявними високоліквідними активами на 96,33%.
  • Достатня якість клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. кредити юридичним особам 1-6 класу складали 83,02% клієнтського кредитного портфелю.
  • Прийнятна валютна структура клієнтського кредитного портфелю Банку. Станом на 01.07.2017 р. 100% кредитів було надано позичальникам в національній валюті, що нівелює чутливість Банку до кредитного ризику, пов’язаного з девальвацією гривні та підвищенням боргового навантаження на позичальників.
  • Високий рівень захищеності активів власним капіталом. Станом на 01.07.2017 р. кредитно-інвестиційний портфель Банку покривався власним капіталом на 58,80%.
  • Фінансова прозорість та інформаційна відкритість Банку, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності щодо фінансово-господарської діяльності Банку та якісніше оцінити його кредитоспроможність.